PRIVACYBELEID VAN MYSECONDHOME

Wie zijn wij

MySecondHome (“MSH”) is onderdeel en handelsnaam van De Groot Management B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34273953. Ons kantoor is gevestigd aan de Molenlaan 51 in Uithoorn.

MSH helpt je bij de promotie van en het zoeken naar, al dan niet door tussenkomst van een (eigen) makelaar, een tweede (t)huis in Europa (kort gezegd: “Vakantiewoningen”). MSH is een platform en wil het jou gemakkelijk maken, terwijl wij het tegelijkertijd belangrijk vinden jouw privacy te waarborgen. In dit document leggen wij uit hoe wij in onze werkprocessen met persoonsgegevens omgaan. Dat verschilt per dienst en type gebruiker (zoeker of aanbieder) en om die reden hebben wij ervoor gekozen per dienst en type gebruiker te omschrijven wat we doen, waarom en wat het voor jou betekent.

Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

MSH gebruikt persoonsgegevens in algemene zin om de perfecte match voor jou te zoeken of vinden op het gebied van Vakantiewoningen, ofwel jouw persoonsgegevens worden gebruikt om de diensten van MSH te kunnen aanbieden en verbeteren. Een ander doel van het verzamelen van gegevens is het veilig, betrouwbaar en beschikbaar houden van het platform, klantcontact mogelijk maken en verder met het oog op marketingdoeleinden, als ook voor analyse.

Welke persoonsgegevens?

MSH verzamelt verschillende gegevens, waaronder persoonsgegevens. Daaronder verstaan wij die gegevens die tot een bepaald individu te herleiden zijn. Afhankelijk van de dienst die het betreft en het type gebruiker dat je bent, verzamelen we – in aanmerking genomen het doel – gegevens. Het gaat om:

 1. Accountgegevens: gegevens die zijn ingevoerd bij het aanmaken en gebruiken van een account.
 2. Verstrekte gegevens: gegevens die je aan MSH verstrekt bij gebruik van de website en bij het doen van aanvragen voor dienstverlening, welke gegevens eventueel, afhankelijk van het type aanvraag, worden doorgestuurd aan partijen waarmee MSH samenwerkt.
 3. Automatisch gegenereerde gegevens: gegevens die automatisch worden verzameld.
 4. Gebruiksgegevens: informatie over de wijze waarop je het platform van MSH gebruikt.
 5. Feedbackgegevens: gegevens die we verzamelen om onze dienstverlening te verbeteren.
 6. Correspondentiegegevens: gegevens die eventueel worden verstrekt bij correspondentie met MSH.
 7. Objectgegevens: (verkregen en verzamelde) gegevens van de Vakantiewoningen op het platform van MSH.
 8. Identificatiegegevens: legitimatiebewijzen of andere identificatiegegevens in het geval van uitoefening van rechten op grond van het privacybeleid of om andere redenen verstrekt.

Welke dienst?

Er zijn verschillende manieren waarop gebruik kan worden gemaakt van de dienstverlening van MSH. Wij onderscheiden:

 1. Je bezoekt de website/het platform van MSH zonder registratie
 2. Je maakt een account aan op het platform van MSH als zoeker van een Vakantiewoning (geregistreerd)
 3. Je maakt een account aan op het platform van MSH als aanbieder (al dan niet namens een achterliggende opdrachtgever) van een Vakantiewoning (geregistreerd)
 4. Je vraagt informatie aan over een Vakantiewoning (brochure, bezichtiging)
 5. Je meldt je aan voor de nieuwsbrief van MSH

Welke dienst je van MSH gebruikt is van invloed op welke gegevens wij van je verzamelen.

 1. Je bezoekt de website van MSH (zonder registratie)

Bij een ongeregistreerd bezoek ben jij je aan het oriënteren op ons aanbod van Vakantiewoningen. Dit kun je doen als partij die op zoek is naar een Vakantiewoning, alsmede als partij die een of meer Vakantiewoningen wil gaan aanbieden via het platform bij MSH.

Bij een ongeregistreerd bezoek heb je de mogelijkheid om informatie aan te vragen over Vakantiewoningen die op het platform van MSH worden aangeboden door het invullen van een contactformulier. We verwerken dan de gegevens zoals hierna omschreven onder 1.

Op de website van MSH worden Gebruiks-, Feedback en Automatisch gegenereerde gegevens verzameld. We houden algemene bezoekgegevens bij en kunnen met deze informatie onder andere de indeling op de website optimaliseren en meer gerichte informatie op de website zetten. Zo kan MSH haar dienstverlening aan zoekende en aanbiedende partijen verbeteren. MSH registreert hoe bezoekers door de website van MSH klikken; hoe gebruik word gemaakt van het platform. Deze gegevens gebruiken wij voor statistische analyses van bezoekgedrag, maar ook voor fraudebestrijding. Het gaat hier steeds om algemene niet tot een persoon te herleiden gegevens.

 1. Je maakt een MSH-account aan als ‘zoeker’

Het aanmaken van een MSH-account als ‘zoeker’ betekent dat je op het platform van MSH aangeeft dat je op zoek bent naar een Vakantiewoning. Met het aanmaken van een account kun je niet alleen zoeken in de door aanbieders aangeboden Vakantiewoningen, maar je kunt deze tevens bewaren, je kunt zoekopdrachten formuleren en door jou bekeken Vakantiewoningen terugvinden.

Bij het aanmaken van een account verstrek je met jouw toestemming gegevens die ons in staat stelt van jou een profiel te maken en deze te registreren. Deze Account- en Verstrekte gegevens gebruiken wij hiervoor, naast gegevens die automatisch worden gegenereerd. Met jouw profiel kunnen wij vervolgens (deels geautomatiseerd) op zoek naar de perfecte Vakantiewoningen voor jou. Het stelt ons verder in staat om je te informeren (telefonisch, per mail of nieuwsbrief) over onder andere nieuwe objecten die aan je interesses voldoen en wijzigingen in door jou bekeken/bewaarde Vakantiewoningen. Heb je een account en doe je informatieaanvragen, dan geldt voor de informatieaanvragen het bepaalde onder 4.

In je account kun je zelf bepalen op welke kenmerken je gezocht en gevonden wilt worden, alsook hoe je het liefste wordt geïnformeerd. Op die manier voorkomen wij dat we gegevens van je verwerken, waarvan jij dat niet wilt en/of we je informatie toesturen, die je niet wilt ontvangen.

De grond waarop wij je persoonsgegevens gebruiken is jouw toestemming. Je kunt je account op ieder gewenst moment verwijderen of je Accountgegevens wijzigen. Zodra je het account gedurende een periode niet meer actief gebruikt, zullen wij dat registreren en verwijderen wij je profiel binnen 5 jaar daarna.

 1. Je maakt een MSH-account aan als ‘aanbieder’

MSH biedt als platform aanbieders van Vakantiewoningen de mogelijkheid om Vakantiewoningen te plaatsen. Daarvoor is het nodig dat een account wordt aangemaakt. Het aanmaken van een account als ‘aanbieder’ kan in principe alleen nadat met MSH een gebruiksovereenkomst (“GO”) is gesloten. In de GO en de daarbij behorende verwerkersovereenkomst maken wij afspraken over onze samenwerking, maar ook over de gegevens die in dat verband worden verwerkt en uitgewisseld met als doel de privacy van alle betrokkenen te waarborgen.

Wanneer je als aanbieder van Vakantiewoningen bent geregistreerd en gebruik maakt van het platform, publiceren wij gegevens over jou op het platform, zodat zoekers onder meer kunnen zien welke partij bepaalde Vakantiewoningen aanbiedt. Zelf kun je zien wie door jou aangeboden Vakantiewoningen heeft bewaard en/of informatie daarover heeft aangevraagd. Je kunt en moet zelf verwerken of, en wie de Vakantiewoning hebben bezichtigd, alsmede aangeven of een Vakantiewoning is verkocht. Daarbij neem je steeds het bepaalde in de GO en de daarbij behorende verwerkersovereenkomst in acht.

Wij verzamelen tevens gegevens (Account-, Verstrekte en Automatisch gegenereerde gegevens) over het eigen gebruik van aanbieders om daarmee onze dienstverlening te kunnen bieden en verbeteren. Voor zover daarvoor geen toestemming in de GO is verleend, vragen we daarvoor afzonderlijk toestemming, tenzij het Identificatiegegevens betreft die wij op grond van de wet in ons bezit moeten hebben, dan wel gegevens die wij op grond van een gerechtvaardigd belang verzamelen (zoals gegevens om de veiligheid van het platform te kunnen waarborgen).

Tot vijf jaar na het einde van de GO bewaren we gegevens, tenzij de relevantie daarvan voor de dienstverlening van MSH niet langer aan de orde is of in de GO anders is overeengekomen.

 1. Informatieaanvragen

Wanneer je een informatieaanvraag doet, dan vragen wij jou een contactformulier in te vullen, waarop jij je naam, e-mailadres en telefoonnummer opgeeft. Indien je een informatievraag doet binnen je MSH-account worden je Accountgegevens bij de informatieaanvraag geregistreerd. Met deze gegevens kunnen wij (als het verzoeken aan ons betreft) of een van de partijen met wie wij samenwerken (en aan wie we de gegevens hebben verstrekt) contact met je opnemen. De gegevens en de aanvraag verwerken wij op basis van jouw toestemming. Dat geldt ook voor het delen van de gegevens. Wij delen gegevens alleen met partijen met wie wij samenwerken en met wie wij afspraken hebben gemaakt over de gegevensverwerking om zodoende jouw privacy te waarborgen.

Een informatieaanvraag kan het opvragen van een brochure inhouden, maar ook een bezichtigingsafspraak. Als het om een bezichtigingsafspraak gaat, dan wordt door de aanbieder of ons verwerkt dat deze is gepland en wanneer.

Wij gebruiken alle gegevens om voor jou de perfecte match tussen je interesse en het aanbod van Vakantiewoningen te vinden. Dit betekent dat wij of derden waarmee wij samenwerken na gegevensverwerking ook contact met je kunnen opnemen om je te attenderen op (nieuw) aanbod van jouw interesse, bijvoorbeeld door specifieke digitale nieuwsbrieven, telefonisch contact of persoonlijke e-mails.

Wij bewaren deze gegevens in principe 5 jaar na verstrekking, tenzij je aangeeft dat wij deze eerder moeten verwijderen.

 1. Nieuwsbrieven

Als je op de hoogte wilt blijven van ontwikkelingen op het platform van MSH kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Deze bevat een diversiteit aan onderwerpen en aanbod. We registeren hiervoor je naam en e-mailadres om het verzoek uit te voeren.

Je kunt je ook aanmelden via je MSH-account voor onze nieuwbrieven, welke nieuwbrieven waar mogelijk worden afgestemd op de gegevens uit jouw profiel.

MSH werkt voor het versturen van digitale nieuwsbrieven samen met een partij die gevestigd is binnen de EU. Deze partij werkt onder de Europese regelgeving.

Hoe worden gegevens verzameld?

De meeste gegevens die MSH verwerkt, zijn gegevens die door jou via het platform van MSH aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je een account aanmaakt. Je geeft ons dan toestemming je gegevens te verwerken. Het kan ook voorkomen dat wij via anderen gegevens over jou verkrijgen. Deze verwerken wij dan vanwege een gerechtvaardigd belang bestaande uit het verlenen en verbeteren van onze diensten.

Daarnaast verwerkt MSH automatisch gegenereerde gegevens. Dit vindt onder andere plaats met behulp van cookies. Verderop beschrijven we ons Cookiebeleid.

Verder zijn er situaties denkbaar, waarin we verzamelde gegevens, al dan niet geanonimiseerd, aan elkaar koppelen. Met de gekoppelde gegevens kunnen wij je beter van dienst zijn.

Delen van gegevens met derden

Wij kunnen je persoonsgegevens aan derden verstrekken zolang het past binnen het doel van de gegevensverwerking. Per dienst is hiervoor meer specifiek omschreven aan welke derden wij persoonsgegevens verstrekken. De meest voorkomende situatie is die waarin wij gegevens delen met een aanbiedende partij. Wanneer er voor ons een wettelijke plicht is om verzamelde gegevens aan derden te verstrekken, dan zijn wij hiertoe gehouden en zullen daar toe overgaan.

Beveiliging

In alle gevallen neemt MSH privacy serieus en ziet de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnorm. MSH verwerkt je gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wet- en regelgeving. MSH besteedt veel aandacht aan adequate beveiliging, zowel in technische als organisatorische zin, zodat je gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang en niet toegestaan gebruik, alsmede ter voorkoming van wijziging en onrechtmatige vernietiging. MSH evalueert haar beveiligingsbeleid regelmatig en voert – indien nodig – aanpassingen door.

Sociale media

MSH maakt gebruik van sociale media om je op de hoogte te houden van het aanbod aan Vakantiewoningen. Je kunt ons (binnenkort) volgen op Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter en Pinterest. Aan het gebruik van sociale media zijn geen voorwaarden vanuit MSH verbonden. Wel gelden de voorwaarden van het sociale media platform, waar je (waarschijnlijk) reeds akkoord mee bent gegaan.

MSH maakt gebruikt van de advertentiemogelijkheden van sociale media platforms. We tonen je advertenties op basis van de gegevens die het sociale media platform met jouw toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat je ons volgt, geïnteresseerd bent in Vakantiewoningen of dat je in een bepaalde regio woont. MSH heeft geen invloed op welke gegevens sociale media platforms van jou verzamelen.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig.

MSH maakt op het platform gebruik van cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om het websiteverkeer te kunnen analyseren.

Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor sociale media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.

MSH maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

 1. Noodzakelijk cookies: Noodzakelijke cookies helpen onze website bruikbaarder te maken door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
 2. Voorkeurscookies (matching systeem): Voorkeurscookies zorgen er voor dat onze website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van jouw voorkeur, de regio waar je woont of informatie op basis van favoriete Vakantiewoningen, zoekopdrachten en zoekgeschiedenis.
 3. Statistische cookies: Statistische cookies helpen ons begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken door gegevens te verzamelen en te rapporteren.
 4. Marketing cookies: Marketingcookies worden gebruikt om je te volgen wanneer je verschillende websites bezoekt met als doel om toegesneden en relevante advertenties weer te geven. Deze advertenties worden hiermee waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Je kunt je toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Bewaartermijnen

MSH bewaart jouw gegevens in principe niet langer dan noodzakelijk voor de dienstverlening en verbetering ervan. Een aantal gegevens wordt langer bewaard of geanonimiseerd bewaard. De bewaartermijnen die wij hanteren zijn hiervoor opgenomen. Na afloop van de bewaartermijnen zullen wij er onder omstandigheden voor kiezen om de gegevens van je account geanonimiseerd te bewaren, zodanig dat de gegevens niet meer tot het individu te herleiden zijn.

Je rechten

Jij hebt recht om controle uit te oefenen over je persoonsgegevens. Je kunt altijd contact met ons opnemen om de persoonsgegevens die wij van je verwerken kosteloos in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stuur daarvoor een e-mail naar avg@mysecondhome.eu. Wanneer je een account hebt kun je daar zien welke persoonsgegevens je hebt ingevoerd. Je kunt deze aanpassen en verwijderen. Binnen je account kun je onder privacyinstellingen gebruik maken van je privacyrechten. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we ook persoonsgegevens overdragen. Verder kun je ons vragen de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Tegen verwerking van gegevens die wij verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang, kun je bezwaar maken.

Ontvang je onze nieuwsbrief en wil je dat niet meer, dan kun je je altijd uitschrijven door in de nieuwsbrief op afmelden te klikken.

Cookies en soortgelijk technieken kun je zelf gemakkelijk verwijderen of blokkeren, onder andere via de cookieinstellingen op de website van MSH.

Wanneer je van je rechten gebruik wilt maken en ons verzoeken doet, kunnen wij je vragen om je te identificeren. We zullen je dan vragen een identificatiebewijs toe te sturen, waarop je je foto en BSN-nummer onleesbaar hebt gemaakt.

Vragen of opmerkingen?

Als je vragen hebt of een klacht hebt over de gegevensverwerking door MSH, dan zijn wij graag bereid deze in behandeling te nemen. Wij vinden jouw privacy van groot belang en gaan serieus om met je vragen of klachten. Wij vragen je deze te richten aan onze Functionaris voor Gegevensbescherming. Je kunt daarmee in contact komen door een e-mail te zenden aan sales@mysecondhome.eu.

Komen we er samen niet uit, of wil je het niet samen oplossen, dan kun je ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.